Sensorische informatieverwerking gaat over hoe je hersenen de informatie vanuit je zintuigen verwerken. En hoe je daarop vervolgens reageert. Je hebt 7 zintuigen, namelijk; zien, horen, ruiken, voelen, proeven, houding en bewegingsgevoel.

Kinderen met ASS, ADD of ADHD hebben vaak problemen met de prikkelverwerking. Maar ook kinderen zonder een diagnose kunnen belemmerd worden in hun ontwikkeling. (Sociaal, cognitief of motorisch)

Kinderen die moeite hebben met de verwerking van deze informatie kunnen problemen ervaren op school, maar ook tijdens sporten of spel. Ergotherapie kan dan ingezet worden. Dit vindt plaats op de praktijk, waar we veel oefenmaterialen hebben. Op een speelse wijze wordt door de ergotherapeut de prikkelverwerking onderzocht en samen wordt een behandelplan opgesteld. Behandeling kan vervolgens op de praktijk, maar ook op school en/of thuis plaats vinden. Zo kunnen activiteiten samen worden geoefend.

Meer informatie over sensorische informatieverwerkingen vindt u op de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. www.nssi.nl