ReAttach is een multimodale en kortdurende interventie die is gericht op het opheffen van belemmeringen die groei in de weg staan, het optimaliseren van ontwikkeling en activeren van nieuwe vaardigheden.

Verbetering van sensorische integratie en connectiviteit in het brein

De therapeut reguleert de spanning en emoties. Terwijl er sprake blijft van een gedeelde aandacht vindt er activatie plaats van de sensorische integratie en verbetert de  connectiviteit in het brein. Onder deze optimale omstandigheden worden denkopdrachten gegeven die gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt, waarbij wordt toegewerkt naar een actieve coping.

De effecten van ReAttach zijn: 

–  verbetering van spannings-  en emotieregulatie
–  vermindering van vermoeidheidsklachten
–  het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  vermindering van (beweeg)angst
–  verbetering van spontane spraak
–  het nemen van eigen verantwoordelijkheid
–  komen tot een actieve coping
–  verbetering in sociale interacties