SEO Economisch Onderzoek heeft de maatschappelijke baten van ergotherapie onderzocht voor twee behandelingen: de behandeling van dementerende ouderen en hun mantelzorgers en de behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Deze baten zijn fors! 

Ergotherapie verhoogt de zelfredzaamheid van dementiepatiënten en bespaart daardoor tot € 236 miljoen per jaar. In mei 2016 heeft het ministerie van VWS de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gelanceerd in het kader van het vergroten van de kennis en besef van dementie. Behalve de directe omgeving, onder wie de mantelzorger, is de inzet van een zorgprofessional c.q. een ergotherapeut van onschatbare waarde. De ergotherapeut verhoogt de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven door training en advies op maat. Dit levert bovendien netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar.

Lees er meer over op https://ergotherapie.nl/seo-onderzoek/