Act ergotherapie is sinds 2011 betrokken bij ETP-Net, een stichting die zich richt op ergotherapie bij mensen met (ook) psychische problematiek. Samen met de Hogeschool van Amsterdam initiëren we onderzoek en ondersteunen of geven we scholing aan (student) ergotherapeuten.

Ergotherapie voor mensen met ook psychische problemen is erop gericht om betekenisvolle handelingen weer onder de knie te krijgen. Welke handelingen dat zijn komt voort uit de wensen, behoeftes en gewoontes van cliënten. Het kan gaan om alle dagelijkse taken, zoals telefoneren, een agenda bijhouden, familie en vrienden bezoeken of ontvangen, aankleden, fietsen, iets repareren, koken, de wasmachine bedienen of welke dagelijkse activiteit dan ook.

Er is onder anderen een factsheet over ergotherapie voor mensen met psychische problemen ontwikkeld. Zie onderstaand document.

Meer informatie kunt u vinden op www.etpnet.net ETP-Net: het kennisnetwerk voor eerstelijns ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg

Dineke van Sermondt is sinds 2011 lid van ETP-Net, samen ontwikkelen we scholing voor ergotherapeuten en ondersteunen wij onderzoeken m.b.t. ergotherapie en psychische problematiek. Zo hebben Ingrid en Dineke tijdens het congres van Ergotherapie Nederland een presentatie gegeven over Photo-voice.